Cybersäkerhet, informationssäkerhet, IT-säkerhet, IT-juridik – vi skyddar digitala tillgångar

Samhället och företagen är under en utvecklingsprocess. Nya tekniska lösningar och innovativa tjänster öppnar upp digitala möjligheter för organisationer och människor. Kommunikation i det digitala landskapet har aldrig varit lika öppet och enkelt som nu. Men med öppenhet kommer också risker och sårbarheter.

Vi finns här som stöd till organisationer i deras arbete att säkra digitala lösningar och informationstillgångar.

Vi som arbetar här kommer ifrån olika bakgrunder, både arbets- och utbildningsmässigt men också nationaliteter. Några av oss har arbetat med informationssäkerhet i runt 20 år och är säkerhetsprövade av säkerhetspolisen. Andra har precis börjat sin resa. Gemensamt för oss alla är att vi drivs av viljan att säkra upp organisationer och bidra till en säkrare värld.

Vi arbetar med säkerhet inom tre huvudområden, under områdena ser du exempel på vad vi arbetar med.

  • Informationssäkerhet
    LIS, ISO 27000, Riskanalys
  • IT-säkerhet
    Pentest, ISMS
  • IT-juridik
    DPO (dataskyddsombud), GDPR-stöd

Vår vision

Vår vision är att genom utveckling och innovation bidra till en säkrare värld.

Vi vill att vår verksamhet ska ha en positiv effekt på världen, där medarbetare inom organisationer – med våra tjänster – känner ökad trygghet och säkerhet i deras verksamhet.
Vårt fokus på utveckling och innovation ger oss möjlighet att ta fram nya tekniska lösningar och stöd för organisationer i en värld som ständigt står inför nya utmaningar. Vår vision är kopplad till vår affärsidé som går ut på att erbjuda ett brett utbud av innovativa och stabila tjänster inom IT- och informationssäkerhet. Tillsammans med vår vision driver vi samhällsutvecklingen mot en säkrare värld.

Våra värdeord

Ödmjukhet

– mot uppgiften, varandra och våra kunder

Utmärkthet

– i vårt arbete och det vi levererar

Glädje

– hjälper oss att klara uppgiften